VÅRA LEVERANTÖRER

Herbprime
Herbprime är en godkänd distributör av Kinesiska örtmediciner för Register of Chinese Herbal Medicine (RCHM) och Association of Chinese Medicine (ATCM) i Storbritannien.
Herbprime är Sun Tens officiella distributör inom EU.
Herbprime har också etablerat kontakter och samarbetar med akademiska grupper och institutioner bl.a. University of Westminister, Middlesex University, Wales University, Reading college of Acupuncture med flera.
Herbprime medverkar även i en klinisk studie där man behandlar symptom vid menopaus i samarbete med Westminister University.
Besök gärna https://www.herbprime.com/ för mer information

Sun Ten
Sun Ten Pharmaceutical Co. Ltd grundades 1946 och är världens största tillverkare av koncentrerade örter.
Med över 60 års erfarenhet av forskning och utveckling använder man modern vetenskap och teknik i tillverkningen av kinesiska örtprodukter.
Sun Ten använder sig i tillverkningen av sina produkter av råa örter som har odlats eller vuxit vilt på platser med obefintlig miljöpåverkan.
Sun Ten kvalitetssäkrar sina skördar med speciella arbetsgrupper som bevakar odlingarna på plats och hjälper även odlarna med råd, så att slutprodukten uppnår bästa möjliga kvalitet.
De skördas under rätt tidpunkt, bearbetas och lagras under kontrollerade förhållanden. Den obearbetade varan testas för att de måste innehålla specifika nivåer av aktiva ämnen innan de kan accepteras och användas i tillverknings- processen.
De utvalda örterna bearbetas sedan i en speciell process till örtkoncentrat.
Genom att följa en modern medicinsk standard för kvalitetskontroll, görs på varje leverans en botanisk identifiering, kemisk analys, tungmetalls analys, mikrobiologisk analys och stabilitetsanalys.
Man har bl.a. erhållit GMP i Taiwan och Japan, TGA PIC/s i Australien, samt ISO 9001/9002 i Storbritannien.
Varje leverans förses med ett batch nummer som gör att man kan spåra varje förpackning till sitt ursprung.
Besök gärna www.suntenglobal.com för mer information om analysmetoder, kvalitetskontroller och deras tillverkningsprocess.

Teh Seng
Teh Seng Pharmaceutical Mfg, co., Ltd grundades 1975 i Tainan, Taiwan. Företaget är specialiserat i utveckling och tillverkningen av hydrogel baserade plåster och oljebaserade plåster. Teh Seng produkter kontrolleras och garanteras att alla produkter uppfyller höga krav på effektivitet och säkerhet.
För mer information besök www.tehseng.com